blue-abstract-glass-balls.jpg

Våra nätverk

Här utvecklar du ditt företag!

Vi drar nu igång flera nya funktionsnätverk där du och dina kollegor träffar personer från andra företag, i liknande roller och funktioner. Vi breddar vårt utbud för att du ska kunna välja ett nätverk som helt ligger i linje med era behov.

Våra nätverk ger alltid mycket ny kunskap, men viktigt är också att vi skapar en atmosfär som präglas av nyfikenhet, öppenhet, förtroenden och trivsel - det är i en sådan atmosfär som nya idéer dyker upp och tankar om strategisk samverkan kan ta form. Du vill helt enkelt inte missa att vara med.

Du kan anmäla dig till följande nätverk:

HR och ekonomi • Inköp och logistik • Kvalitet och miljö • Marknad och försäljning • Produktion • Produktutveckling • Teamledare • Underhåll

NÄR: Nätverken startar löpande
VAR: Vi träffas i de flesta fall ute på något av deltagarnas företag - och får ett givande studiebesök

FRÅGOR! Snabbaste vägen att få svar på frågor om de olika nätverken, när de startar, tider, kostnad etc, är att kontakta projektledare Charlotte Olsson: charlotte.olsson@iucsyd.se070-2321269.

Klicka också upp vår information om medlemskap och nätverk här.