blue-abstract-glass-balls.jpg

Våra nätverk

Här utvecklar du ditt företag!

IUC Syd driver funktionsnätverk där du och dina kollegor träffar personer från andra företag, i liknande roller och funktioner.

Våra nätverk ger dig ny kunskap och värdefullt erfarenhetsutbyte. Vi är angelägna om att nätverksträffarna präglas av öppenhet och en vilja att dela med sig. Det stimulerar nya tankar och idéer, och diskussioner om möjligheter till samverkan.

Du kan anmäla dig till följande nätverk:

HR • Ekonomi • Inköp och logistik • Kvalitet och miljö • LEAN • Produktion • Produktutveckling • Teamledare • Underhåll • Ledning och organisation • Monitor

NÄR: Nätverken startar löpande.
VAR: Vi träffas i de flesta fall ute på något av deltagarnas företag - och får ett givande studiebesök.

FRÅGOR! Snabbaste vägen att få svar på frågor om de olika nätverken, när de startar, tider, kostnad etc, är att kontakta Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858 168 eller Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, 0733-503 011

Klicka upp informationsblad för 2020 här