Hallbar K framtida beskuren

Hållbar konkurrenskraft, ny grundutbildning igång

Vänta, leta, omarbeta – vilka är de största slöserierna?

I Hållbar konkurrenskraft får de deltagande företagen baskunskaper för att starta ett långsiktigt förändringsarbete med Leanfilosofin som grund. Att identifiera saker som inte är hållbara – som att lägga tid på att vänta, att omarbeta eller leta efter verktyg – kan vara en första ögonöppnare.

Anders Larsson, Leankonsult i projektet, höll i introduktionen och kommer också att coacha några av de deltagande företagen. Han understryker vikten av en bred förankring: ”Lean är ingen metod, det är en filosofi. Ett företag som arbetar med Lean genomgår en kulturförändring. Att ta tillvara alla medarbetares kunskaper och engagemang är en grundpelare”.


Anders Larsson, Leankonsult, går igenom grunderna för ett lyckat förändringsarbete.


Jonas Olsson, Automationsteknik, i mitten, diskuterar Lean med Jonny Lindberg från Sydmeko tv, och Daniel Persson från Herman Andersson Plåt th. 

Jonas Olsson, produktionschef på Automationsteknik i Hässleholm:
”Att delta i projektet ger ett uppvaknande, att tänka i nya banor. Vi har alltid varit duktiga och har nöjda kunder, men här handlar det om att se över strukturen, att hitta en bättre process. Möjligheterna till förbättringar och förändringar blir tydliga. Och inte minst viktigt – många i företaget får tycka till, det är gruppen som skapar förbättringar!”

 


Jenny Bramell, vd på IUC Syd, stämmer av planeringen med Anders Larsson.

 

Vill du veta mer om Hållbar konkurrenskraft?
Kontakta Jenny Bramell,
jenny.bramell@iucsyd.se, 0709-629150

Projektet har finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne.