HallbarBeskuren

Ny start i Hållbar konkurrenskraft

En förbättringsresa i ditt företag

I Hållbar Konkurrenskraft arbetar vi med förbättringsarbete med Leanmetodiken som grund. Målet är att deltagande företag ska nå stärkt konkurrenskraft, ökad produktivitet, bättre effektivitet, ordning och reda i verksamheten samt få ett ökat engagemang i hela företaget.  Projektet erbjuder en grundutbildning i Lean och konsultstöd i olika omfattning.

Hösten 2017 startar en ny omgång av grundutbildningen som får toppbetyg av våra deltagare. Utbildningen omfattar sex utbildningsträffar varav några är företagsförlagda. En bra start för er som vill starta er förbättringsresa men också ett bra sätt att bredda kunskapen i personalen hos er som redan är på väg. Klicka upp broschyr om Hållbar konkurrenskraft här.

För mer information, kontakta: Bengt Gebert, 0706-863225, bengt.gebert@iucsyd.se

Projektet har finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne.