Lean med lego

Lean för Åhmans i Åhus

Lean gav strukturen som lyfte tillbaka företaget till hög kvalitet och nöjda kunder

Åhmans i Åhus, som tillverkar objektsanpassade hisskorgar och hissinredningar, har som många andra företag ställts inför utmaningen med generationsskifte när äldre medarbetare, fullproppade med företagsspecifik kunskap, går i pension, och nya medarbetare ska skolas in.

VD Henning Beyer: ”Vi hamnade i ett känsligt läge när våra äldre medarbetare lämnade och nya skulle komma in.  Kunskap och erfarenhet som tidigare suttit i huvud och händer hos oerhört erfarna medarbetare, behövde nu formuleras i rutiner för att inget skulle missas och kvaliteten sjunka. Det var ofrånkomligt att detta ändå hände, och vi fick signaler från kunder som inte var helt nöjda”.

Det handlar mycket om struktur
Åhmans har i över tio år arbetat med Lean, allt från projekt med ordning och reda till en total omflyttning i produktionen. Lean handlar mycket om struktur, och i detta läge med många nya medarbetare, såg man ganska snabbt att det krävdes definierade grundrutiner och mycket tydligare arbetsunderlag, för att alla skulle kunna jobba med en jämn och hög kvalitet.

Henning: ”Vi hade stor hjälp av att vi redan tidigare implementerat ett leantänkade i företaget. Med ett strukturerat arbetssätt och tydliga instruktioner vände vi en hotande svacka. Kunderna återkopplade och var nöjda, medarbetarna var nöjda. De kunde snabbare bli självständiga, duktiga och produktiva – jobbet blev roligare. Och lönsamheten ökade.”

Från enskilda insatser till ett sätt att vara
Åhmans i Åhus deltar i projektet Hållbar konkurrenskraft som bland annat vänder sig till företag som vill komma vidare i sitt Leanarbete. Nu satsar Åhmans på Lean 3.0, dvs. de jobbar med alla led före produktionen: marknad, sälj, inköp, produktionsplanering. ”Lean handlar ju om ständiga förbättringar, och det passar våra behov. Vi har skapat en struktur för vårt förbättringsarbete, och Lean övergår från att handla om enskilda insatser, till att bli ett sätt att vara. Vi ökar hela tiden våra förväntningar på oss själva, och satsar mycket på intern utbildning för alla, för att stödja förbättringsprocessen.”

Vill du veta mer om projektet Hållbar konkurrenskraft där företag - från olika utgångslägen - får stöd i ett långsiktigt arbete mot ökad konkurrenskraft och ökad produktivitet, med Leanmetodiken som grund? Välkommen att kontakta BengtGebert, bengt.gebert@iucsyd.se.