blue-abstract-glass-balls.jpg

Verksamhetsutveckling med Lean

Välkommen till våra nätverk

Nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte

Intresserad av verksamhetsutveckling med Lean, att ta del av ny kunskap och att knyta viktiga kontakter och dela erfarenheter med andra? Välkommen att vara med i vårt Leannätverk!

KONTAKT: BENGT GEBERT, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225

Läs om hur implementering av Lean-metodiken lyfte Åhmans till högre kvalitet och nöjdare kunder

IUC Syd - regionsamordnare i Produktionslyftet

Klicka upp Produktionslyftets Startprogram i Skåne här, start 27 augusti 2019
Klicka upp Produktionslyftets Startprogram i Blekinge här, start 3 september 2019

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierats av Teknikföretagen och IF Metall, där IUC Syd ansvarar för region Sydsverige som innefattar Blekinge och Skåne län. Programmet erbjuder företag med 30 till 250 anställda stöttning i sitt praktiska förändringsarbete med Lean som utgångspunkt. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svenska företag och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. 


Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En avgörande förutsättning för framgång är företagets beredskap till omprövning och eget hårt arbete.

Företagen ska efter Produktionslyftets insats ha kraft och engagemang att på egen hand driva Lean-arbetet vidare, allt enligt principen "hjälp-till-självhjälp".

För mer information om Produktionslyftet, kontakta Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225

Läs mer om Produktionslyftet här.

 

Leanfilosofin - ständiga förbättringar

Lean är en filosofi och ett sätt att tänka, snarare än ett verktyg. Bakom alltsammans ligger tanken på ständiga förbättringar och att använda kompetensen hos alla medarbetare.

Vad är det som är viktigt för att ett företag ska vara lönsamt och ha engagerade medarbetare, nöjda kunder och ägare? Det börjar förstås på hemmaplan med motivation och engagemang, arbetsklimat samt smarta och smidiga flöden i hela företaget, såväl i produktionen som i resten av verksamheten. 

Bilindustrin med Toyota i spetsen har arbetat efter de här principerna i många år men Lean fungerar i alla typer av verksamheter, från tillverkning till administration, sjukvård, i kommuner - ja, överallt.

I våra projekt och nätverk inom Lean sammanför vi ett antal företag till tematräffar där vi tar upp olika områden och verktyg inom Lean. Träffarna ger kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Fakta Lean:

Lean har sitt ursprung i bilbranschen och verksamhetsutvecklingen hos Toyota. I ett utsatt läge började Toyota fokusera på att bara tillverka vad som efterfrågades, när det efterfrågades och till ett pris som deras marknad klarade av. Att ha kunden i centrum och att ta bort slöserier var en överlevnadsfråga. Just-in-time utvecklades eftersom det var viktigt att få in pengarna snabbt, det var omöjligt att jobba mot lager.

Lean ger stora möjligheter för både goda arbetsförhållanden och en hög effektivitet, men det sker inte automatiskt utan endast genom stor medvetenhet och en vilja att göra verklighet av möjligheterna. Det går inte att generellt dra slutsatsen att ”Lean är bra”, alternativt ”Lean är dåligt”, för arbetsförhållandena. Däremot kan vi konstatera att det finns positiva faktorer inom Lean som kan tas tillvara. 

De hör framförallt samman med:
• Ett långsiktigt intresse att utveckla verksamheten
• Satsning på ledarskap, medarbetarskap, utveckling och lärande
• Utbildning och engagemang
• Ordning och reda
• En vilja att ta tag i problem.

Engångsförbättringar kommer förr eller senare att vara inhämtade av konkurrenterna. En kontinuerlig och över tiden stabil förändringstakt ger däremot konkurrensfördelar som består.