lightbulbs.jpg

Tillväxtanalyser för kartläggning av behov i ditt företag

Vilka är utmaningarna i ditt företag? En tillväxtanalys ger underlag för strategiska insatser.

IUC Syd arbetar med tillväxtanalyser som ett redskap för utvecklingsarbete ute i företagen. Metoden - IUC Databas TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) – har utvecklats av IUC-nätverket i Sverige.

TBN består av ett antal frågor inom områden som produktionsutveckling, forskning och utveckling, produktutveckling, marknadsföring/försäljning, export, volymexpansion, och organisation/personal.

Med TBN som underlag kan vi, tillsammans med ditt företag, kartlägga och analysera behov och utmaningar, och därmed diskutera strategisk utveckling, och planera insatser utifrån konkreta behov, dvs insatser kan sättas in precis där de behövs, vilket gör arbetet mycket kostnadseffektivt.

 

Vilka frågor är aktuella för er just nu? Klicka upp Snabbkollen så får du en bild över några av de områden som vi brukar arbeta med ute i företagen.  

Välkommen att kontakta oss för mer information:

Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se, 0706-863225