TekniW6feb

Teknikworkshop

En Teknikworkshop ger dig handfasta möjligheter att lära dig mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Här träffar du forskare, pratar med andra företag och utbyter kunskap och erfarenheter.

Avancerade simuleringsmodeller för visualisering av fabrikslayout

På en tidigare Teknikworkshop i Lund med tema ”Beslutsstöd utifrån layout – visualisering och ergonomisimulering”, berättade forskare från Chalmers om hur man tagit fram avancerade simuleringsmodeller för att visualisera fabrikslayouter, med fokus på arbetsmiljö och ergonomi.

Simulering ger ett effektivt beslutsstöd vid planering av produktionsmiljön. Man kan lokalisera flaskhalsar och få en förståelse för hur ändringar i layouten påverkar faktorer som tid och effektivitet.

 


Bland deltagarna i Lund fanns My Hedenskog och Jon Hedenskog, VD respektive ansvarig för försäljning och inköp på Scan Filter i Eslöv. De kom till teknikworkshoppen för att få ny kunskap och diskutera med andra företag.

”Vi ska flytta runt maskinerna i fabriken inför kommande robotisering, men innan vi gör det vill vi tänka till ordentligt, göra ritningar över produktionen och få in det ergonomiska tänkandet bättre. Vi har som många andra fokuserat på tillväxt, och nu skaffar vi oss mer kunskaper om produktivitet och ergonomi. Personalen tycker det är spännande och är mycket positiva till förändringarna. Vi räknar med att ha en robot på plats under 2020”.

 


Ovan på bild Karin Domeij, Movomech, Ingela Egardsson, Aimpoint, Mathias Andersson, Clemendo och Kent Johansson, Aimpoint, som diskuterade utifrån dagens tema. Mathias Andersson: ”Vi jobbar redan idag med automation och är mycket intresserade av att se på nya lösningar för att förbättra ergonomin och spara vår personal”.

 

     
Teknikworkshopparna genomförs inom Produktion2030, ett strategiskt innovationsprogram med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Upplägget och genomförandet koordineras av RISE IVF tillsammans med IUC Sverige, och arrangeras av IUC-bolagen regionalt över hela landet. Bild ovan till vänster Roger Lundin från RISE, till höger test av miljö- och layoutsimulering.

Läs mer om teknikworkshoppar här