Techday2017Logo

TECHDAY 26 september 2017

ÅRETS TEMA: Industriell revolution

TID: 26 september 2017, kl 8.30 - 16

PLATS: St Gertrud Konferens i Malmö

Techday arrangeras av IUC Syd och är en årlig träffpunkt för industri- och teknikföretag som vill ligga i framkant, som vill följa forskning, lyfta blicken och diskutera industrins utmaningar och möjligheter.

Med Techday vill vi ge en bild av möjligheter och utmaningar. Vi visar på den teknikutveckling vi har att förhålla oss till, tar del av intressant forskning, och diskuterar den omställning som följer på teknikutvecklingen, med nya affärsmodeller, nya yrkesroller etc.

TECHDAY 26 SEPTEMBER 2017 - klicka här för anmälan, mer information, se årets talare.

Nya värdekedjor – en revolution!
På Techday 2017 kommer vi att se hur etablerade värdekedjor stöps om, inom en rad olika områden. Nya konkurrenter uppstår som producerar, distribuerar och säljer med hjälp av nya modeller.

Vi talar om digitalisering, cirkulär ekonomi och ny produktionsteknik som helt kan förändra branscher och skapa en ny typ av konkurrens. Techday kommer i år att handla om de förändringar som pågår, drivkrafter som banar väg för innovation och förändring, och vad allt detta innebär för etablerade företag och för de entreprenörer som vill starta nya.  

Inbjudan som pdf här

För mer information och frågor, kontakta:
Jenny Bramell, 
jenny.bramell@iucsyd.se, 0709-629150
Richard Greyling, richard.greyling@iucsyd.se, 0768-649902

 

Techday 2016

Temat för 2016 års Techday var Smart industri och några nyckelområden för dagen var:

  • Digitalisering 
  • Automatisering
  • Produktutveckling
  • Kompetensförsörjning
Presentationer från Techday 2016 här

Läs artikel i 8till5 (Sydsvenskan) här