Techday2018

TECHDAY 2018, 28 september

Industrin - MÄNNISKAN - Tekniken

Techday arrangeras av IUC Syd och är en årlig träffpunkt för industri- och teknikföretag som vill ligga i framkant, som vill följa forskning, lyfta blicken och diskutera industrins utmaningar och möjligheter.

 När: 28 september 2018
 Var: Malmö Arena Hotel
 Tid: 08:30-15:30

Så blir MÄNNISKAN VINNARE i teknikutvecklingen

I takt med att industrin investerar i ny teknik frigörs arbetskraft för mer kvalificerade arbetsuppgifter. De företag som i detta läge förmår att utnyttja personalens kapacitet, som stimulerar allas förmåga till kreativitet och utveckling, är de företag som också utvecklas bäst. Här skapas nya jobb.

Och HUR blir företaget en vinnare? Genom att göra MÄNNISKAN till vinnare. I det vinnande företaget införs inte ny teknik som ett isolerat projekt. Ny teknik är här en del av en förändring av hela företaget, som påverkar hela organisationen och alla medarbetare. Som medarbetare är man på det klara med nyttan av förändringen. Man har förståelse för företagets strategi och man kan påverka sin egen utveckling.

Inget av detta händer av sig själv. Det krävs en ledning som ser affärsnyttan av att göra medarbetarna till vinnare i teknikutvecklingen. En ledning som är på det klara med vilka utmaningar man står inför när det gäller att bryta invanda mönster, att förändra kulturen och att göra detta tillsammans.

Lyssna på företag, analytiker och debattörer som bidrar med olika infallsvinklar på några av industrins överlevnadsfrågor under temat Industrin – MÄNNISKAN – Tekniken.

Välkommen till årets Techday, 28 september i Malmö.

TECHDAY 28 SEPTEMBER 2018 - SE INBJUDAN HÄR MED PROGRAM OCH TALARE

KONTAKT: Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-345158

 

Film med sammanfattning av Techday 2017 här

Filmade presentationer från Techday 2017 här

PP-presentationer från Techday 2017 här

Presentationer från Techday 2016 här

Läs artikel i 8till5 (Sydsvenskan) här