blue-abstract-glass-balls.jpg

Strata

PROJEKTET STRATA ger industriföretag kunskap att utnyttja stora datamängder för strategisk användning, till exempel för proaktivt underhåll. Vilka är de tekniska, marknadsmässiga och juridiska förutsättningarna för strategisk datadelning?

Har du intresse av att utöka användningen av tillgängliga data i din verksamhet, exempelvis för att skapa bättre och säkrare produktion och prediktivt underhåll? Ser du ett behov av att generera nya datakällor och behöver du stöd i hur dataanvändningen kan skapa ökad lönsamhet? Utnyttja då möjligheten att delta i pilotprojektet Strata (endast fyra deltagarplatser kvar).

Projektet riktar sig till tillverkande företag med ambitioner att utveckla sin kapacitet att använda data som strategisk resurs. Vi utgår ifrån behovsworkshops och därefter ingår arbete med teknikkonsult utifrån identifierade behov. Projektet är öppet för nya deltagare fram till februari 2021 och löper fram till april 2021. 

 

Kontakt: Samir Halimanovic
samir.halimanovic@iucsyd.se | 070 – 876 58 35