SpiraOmslag

Spira Skåne - utveckla, ställ om, tänk nytt

Till företag och startups som vill utvecklas, ställa om och tänka nytt

Projektet Spira Skåne riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19. Insatserna startar under hösten 2020 och avslutas halvårsskiftet 2022.

IUC Syd är huvudansvarig för projektet som drivs i samverkan med den startup-stödjande organisationen Minc. IUC Syd och Minc kommer under projektet att samarbeta med en rad andra organisationer och kommuner i Skåne.

 

Till företagare
Har du ett företag i Skåne med högst 249 anställda, som har påverkats av Covid-19? Har du uttalade ambitioner och stort intresse av att satsa på att ställa om och utveckla företaget? I Spira Skåne gör vi tillsammans en analys av företagets utmaningar och behov, samlar in relevanta data för att göra en handlingsplan och hittar därefter rätt stödinsatser för ditt företag.

Insatserna kan till exempel handla om affärsutveckling, om hjälp att utveckla processer och rutiner, analyser av affärsmodell och värdekedjor, och stöd i förändringsledning.

Du kommer att delta i nätverksträffar där experter delar med sig av kunskap och nya forskningsrön inom relevanta områden.  Varje träff har också planerad tid för erfarenhetsutbyte med andra deltagande företag.

Kontakt och anmälan av intresse:
Camilla Dahlin,
camilla.dahlin@iucsyd.se,  0761–858168

 

Till dig som håller på att starta företag

  • Vi hittar morgondagens entreprenörer. 
  • Vi kopplar ihop Skånes invånare med rätt partners för att skapa framtidens företag. 
  • Tillsammans med Skånes innovationssystem skapar vi skalbara företag som vill förändra och förbättra.  

Kontakt och anmälan av intresse:
Krister Mossberg,
krister@minc.se,  0722-355503

 

Att delta i Spira Skåne är kostnadsfritt, men deltagare förbinder sig att lägga ner tid i projektet.

Huvudfinansiärer för projektet Spira Skåne är Region Skåne och Tillväxtverket. Övriga medfinansiärer: Helsingborgs Stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG. Utöver detta stöttas projektet av Almi i styrgruppen.