Upphandlingar (för leverantörer)

Här redovisas alla projekt Smart Industrikompetens pågående, planerade och avslutade offentliga upphandlingar av tjänster.
För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

Pågående upphandlingar - Välkomna med anbud!
Anbudsunderlag - Tribologi 180219
Anbudsformulär - Tribologi 180219
Bilaga 1 - Kompetens/erfarenhet Tribologi
Avtalsvillkor - Tribologi

Anbudsunderlag - Ritningsläsning Byggteknik 180220
Anbudsformulär - Ritningsläsning Byggteknik 180220
Bilaga 1 - Erfarenhet/kompetens Ritningsläsning Byggteknik
Avtalsvillkor - Ritningsläsning Byggteknik

Anbudsunderlag - Ritningslära/-läsning Industri
Anbudsformulär - Ritningslära/-läsning Industri
Bilaga 1 - Erfarenhet/kompetens - Ritningslära/-läsning Industri
Avtalsvillkor - Ritningslära/-läsning Industri

 

 

Kommande upphandlingar (annonseras på hemsidan)
Heidenhain
GibbsCAM
Flänsförband
5 S
 

Nyligen avslutade upphandlingar
Seminarium om GDPR
WooCommerce o Wordpress
LabVIEW Core 3
Motorsågsutbildning
Truck-/åkstaplarutbildning
Seminarium Lönekartläggning
Konsult för ledning av företagsledarnätverk ARUBA
Office-programmen
Språk
Projektadministration, upphandlingsstöd och ekonomiuppföljning
Konsult inom affärsutveckling, strategisk kompetensutveckling och förändringsledning

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#