Upphandlingar (för leverantörer)

 

Här redovisas alla pågående, planerade och avslutade offentliga upphandlingar av tjänster för projektet Smart Industrikompetens.

För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

Vår projekttid löper mot sitt slut varför kvarvarande upphandlingar (mindre sådana) riktas till ett företag vilka vi hämtar från dels egna register, dels via webben.
För information om kommande upphandlingar  - Kontakta Claes Nilsson, tel 070-766 1791 eller email claes.nilsson@iucsyd.se 

Nyligen avslutade upphandlingar
Förhandlingsteknik
Smart Produktion
Coachande ledarskap
UGL-utbildningar
Utbildning i EdgeCAM
Utbildning i Testdriven utveckling
Utbildning i 5 S
Processtöd till 10 företag
Grundläggande Miljöarbete
Heidenhain TNC-programmering
Projektledning Generell
Projektledning Industrikonsulter
Säljutbildning o Kundbemötande/kundvård
Flänsförband
Selenium/Cocumber
Personlig effektivitet
SCRUM Master
Maskinsäkerhet El
Potentialutjämning i industriell miljö
Konsult ISO9001
Distansundervisning Svenska
React.js
Ritningsläsning Industri
Ritningsläsning Byggteknik
Tribologi
Seminarium om GDPR
WooCommerce o Wordpress
LabVIEW Core 3
Motorsågsutbildning
Truck-/åkstaplarutbildning
Seminarium Lönekartläggning
Konsult för ledning av företagsledarnätverk ARUBA
Office-programmen
Språk (svenska, engelska, tyska)
Projektadministration, upphandlingsstöd och ekonomiuppföljning
Konsult inom affärsutveckling, strategisk kompetensutveckling och förändringsledning

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#