Upphandlingar (för leverantörer)

 

 

 

Här redovisas alla projekt Smart Industrikompetens pågående, planerade och avslutade offentliga upphandlingar av tjänster.
För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

Pågående upphandlingar - Välkomna med anbud!

Anbudsunderlag - EdgeCAM
Anbudsformulär -  EdgeCAM
Bilaga 1 Erfarenhet/kompetens - EdgeCAM
Avtalsvillkor - EdgeCAM

Anbudsunderlag - Testdriven utveckling
Anbudsformulär - Testdriven utveckling
Bilaga 1 Erfarenhet/kompetens - Testdriven utveckling
Avtalsvillkor - Testdriven utveckling  

Kommande upphandlingar (annonseras på hemsidan)
5 S
 

Nyligen avslutade upphandlingar
Processtöd till 10 företag
Grundläggande Miljöarbete
Heidenhain TNC-programmering
Projektledning Generell
Projektledning Industrikonsulter
Säljutbildning o Kundbemötande/kundvård
Flänsförband
Selenium/Cocumber
Personlig effektivitet
SCRUM Master
Maskinsäkerhet El
Potentialutjämning i industriell miljö
Konsult ISO9001
Distansundervisning Svenska
React.js
Ritningsläsning Industri
Ritningsläsning Byggteknik
Tribologi
Seminarium om GDPR
WooCommerce o Wordpress
LabVIEW Core 3
Motorsågsutbildning
Truck-/åkstaplarutbildning
Seminarium Lönekartläggning
Konsult för ledning av företagsledarnätverk ARUBA
Office-programmen
Språk (svenska, engelska, tyska)
Projektadministration, upphandlingsstöd och ekonomiuppföljning
Konsult inom affärsutveckling, strategisk kompetensutveckling och förändringsledning

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#