SmartI600

Smart Industrikompetens

Under 2017 - 2019  spetsar ett 30-tal företag sin kompetens och förändringsförmåga i projektet Smart Industrikompetens. 455 medarbetare tar del av projektets insatser - just nu deltar runt 400 i olika utbildningar. Projektet erbjuder nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser.

Aktuellt: Mångfaldsseminarium med Anna-Lena Brundin den 8 november.

Läs om Solserv, ett av de deltagande företagen, här!

Nedan presenterar vi korta notiser/reportage från våra utbildningar på företagen.

Utbildning i Tribologi - Höganäs Verkstads AB 4-5 april

Titta in på en nätverksträff för företagsledare här

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden och från Region Skåne.

För mer information, kontakta projektledare Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 070-684 19 37

Klicka upp projektbroschyren här

KONTAKTFORMULÄR FÖR LEVERANTÖRER till projektet - klicka här
UPPHANDLINGAR - klicka här för information

Till Dig som deltar i projektet Smart Industrikompetens utbildningar