SmartI600

Smart Industrikompetens

Platser kvar i nytt projekt - Smart Industrikompetens 2.0, start mars 2019. Frågor: Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 070-684 19 37

UTBILDNINGAR - SE DATUM OCH LEDIGA PLATSER!

NYHETSBREV - KLICKA HÄR!

 

Under 2017 - 2019  spetsar ett 30-tal företag sin kompetens och förändringsförmåga i projektet Smart Industrikompetens. 455 medarbetare kommer att ta del av projektets insatser - just nu deltar över 300 i olika utbildningar.

Läs om Solserv, ett av de deltagande företagen, här!

I Smart Industrikompetens lägger vi grunden för kontinuerlig, strategisk kompetensutveckling för ledning och medarbetare. Inriktningen är att identifiera konkreta, relevanta insatser som möter företagens utmaningar.

Projektet löper från 2017 till 2019, och innebär nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser.

Nedan presenterar vi korta notiser/reportage från våra utbildningar på företagen.

Utbildning i Tribologi - Höganäs Verkstads AB 4-5 april

Titta in på en nätverksträff för företagsledare här

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden och från Region Skåne.

För mer information, kontakta projektledare Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 070-684 19 37

Klicka upp projektbroschyren här

KONTAKTFORMULÄR FÖR LEVERANTÖRER till projektet - klicka här
UPPHANDLINGAR - klicka här för information

Till Dig som deltar i projektet Smart Industrikompetens utbildningar