SmartI600

Smart Industrikompetens

I MARS 2019 STARTAR SMART INDUSTRIKOMPETENS 2.0! Strategisk kompetensförsörjning - en möjlighet för ditt företag att lyfta ledning och personal till nya höjder. Projektet erbjuder nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser.

Är du intresserad, kontakta genast: Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 070-684 19 37

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden och från Region Skåne.

Klicka upp projektbroschyren här

____________________________________________________________________________________

Spridningskonferens 28 februari 2019 kl. 14.00-16.00
Vi redovisar erfarenheter och resultat av vårt projekt Smart Industrikompetens 1.0 vid en spridningskonferens den 28 feb 2019 på Kockum Fritid, konferensrum 3.

Anmälan till Disa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se  senast fredagen 25 februari.

___________________________________________________________________________________

Nedan några notiser från Smart Industrikompetens 1.0, 2017-2019:

Läs om Solserv, ett av de deltagande företagen, här!

Utbildning i Tribologi - Höganäs Verkstads AB 4-5 april

Titta in på en nätverksträff för företagsledare här

 

KONTAKTFORMULÄR FÖR LEVERANTÖRER till projektet - klicka här
UPPHANDLINGAR - klicka här för information

Till Dig som deltar i projektet Smart Industrikompetens utbildningar