Upphandlingar (för leverantörer)

Här redovisar projekt Smart Industrikompetens 2.0 pågående och avslutade upphandlingar av tjänster för projektet. För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

 

Pågående upphandlingar   (anbudsformulär nedan)

Inbjudan till offertgivning GRE-rörsystem
Anbudsformulär GRE-rörsystem
Bilaga Offertbeskrivning GRE-rörsystem
Avtalsvillkor GRE-rörsystem

Inbjudan offertgivning MS Dynamics AX 

Anbudsformulär MS Dynamics AX
Bilaga Offertbeskrivning MS Dynamics AX
Avtalsvillkor MS Dynamics AX

Inbjudan till offertgivning Maskinsäkerhet EL
Anbudsformulär Maskinsäkerhet EL
Bilaga Offertbeskrivning Maskinsäkerhet EL
Avtalsvillkor Maskinsäkerhet EL

 

Avslutade upphandlingar

Upphandling MasterCAM
Entreprenadjuridik, grund
Heta Arbeten
Potentialutjämning i industriell miljö
Maskinsäkerhet EL
Solcellsanläggningar
Word, Excel, PowerPoint
Lönekartläggning
Vanderbilt
UGL-utbildning
Säljutbildning DMS
Truckutbildning
Svenska
Utbildn i Svetsarbete
Lift-Fallskydd-Säkra lyft
Avancerad rullformningsteknik
Grundläggande plastkunskap
Att jobba med elinstallationer
ELBAM
Seminarium Arbetsrätt Svåra Frågor
Affärsmannaskap
Robotutbildning Hyundai HA006
Radiokörning med hamnkran
Coachande ledarskap
Utbildn anslutning/losskoppling elutrustning
Radiokörning hamnkran
Utbildning i HLR
Utbildning i Skötsel av elanläggning
Workshop konstruktiv feedback
SCRUM Master on-line
Affärsjuridik
Affärssystem Pyramid
CATIA

 

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#