Upphandlingar (för leverantörer)

Här redovisar projekt Smart Industrikompetens 2.0 pågående och avslutade upphandlingar av tjänster för projektet. För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

 

Pågående upphandlingar   (anbudsformulär nedan)

 

Inbjudan till offertgivning Lift- och Fallskyddsutbildning samt Säkra lyft   
Anbudsformulär Lift-/Fallskyddsutbildning samt Säkra lyft
Bilaga Genomförande, erfarenhet/kompetens, referenser
Avtalsvillkor

Inbjudan till offertgivning Avancerad Rullformningsteknik
Anbudsformulär Avancerad Rullformningsteknik
Bilaga Genomförande, erfarenhet/kompetens, referenser
Avtalsvillkor

Inbjudan till offertgivning Grundläggande plastkunskap
Anbudsformulär Grundl plastkunskap
Bilaga Genomförande, erfarenhet/kompetens
Avtalsvillkor


Avslutade upphandlingar

Upphandling MasterCAM
Entreprenadjuridik, grund
Heta Arbeten
Potentialutjämning i industriell miljö
Maskinsäkerhet EL
Solcellsanläggningar
Word, Excel, PowerPoint
Lönekartläggning
Vanderbilt
UGL-utbildning
Säljutbildning DMS
Truckutbildning
Svenska
Utbildn i Svetsarbete

 

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#