Upphandlingar (för leverantörer)

Här redovisar projekt Smart Industrikompetens 2.0 pågående och avslutade upphandlingar av tjänster för projektet. För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

 

Pågående upphandlingar   (anbudsformulär nedan)

Efter den 1 december sker inga större upphandlingar p.g.a. att vår projekttid avslutas inom kort.

Avslutade upphandlingar

Upphandling MasterCAM
Entreprenadjuridik, grund
Heta Arbeten
Potentialutjämning i industriell miljö
Maskinsäkerhet EL
Solcellsanläggningar
Word, Excel, PowerPoint
Lönekartläggning
Vanderbilt
UGL-utbildning
Säljutbildning DMS
Truckutbildning
Svenska
Utbildn i Svetsarbete
Lift-Fallskydd-Säkra lyft
Avancerad rullformningsteknik
Grundläggande plastkunskap
Att jobba med elinstallationer
ELBAM
Seminarium Arbetsrätt Svåra Frågor
Affärsmannaskap
Robotutbildning Hyundai HA006
Radiokörning med hamnkran
Coachande ledarskap
Utbildn anslutning/losskoppling elutrustning
Radiokörning hamnkran
Utbildning i HLR
Utbildning i Skötsel av elanläggning
Workshop konstruktiv feedback
SCRUM Master on-line
Affärsjuridik
Affärssystem Pyramid
CATIA
Maskinsäkerhet EL
IT-säkerhet/SharePoint
Kontroll före idrifttagning EL
Metodisk felsökning generell EL
Metodisk felsökning Industri EL
Bluebeam
Multiaccess 8 Styra
Pulverappliceringsteknik
Projektledning
Robotprogrammering Wemo
3D-printing
Tribologi
GRE-rörsystem
MS Dynamics AX
Ledande montör EL
Pneumatik
IT-säkerhet i företag
Solide Edge
Sökmotoroptimering, soc medier
Ritningsläsning Industri
Internrevision ISO9001

 

 

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#