Upphandlingar (för leverantörer)

Här redovisar projekt Smart Industrikompetens 2.0 pågående och avslutade upphandlingar av tjänster för projektet. För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

 

 Pågående upphandlingar:


Upphandling - Utbildning i MasterCAM (anbudsformulär nedan)

Anbudsformulär för upphandling MasterCAM
Bilaga Offertbeskrivning MasterCAM
Bilaga Avtalsvillkor 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#