Upphandlingar (för leverantörer)

Här redovisar projekt Smart Industrikompetens 2.0 pågående och avslutade upphandlingar av tjänster för projektet. För mer information om pågående och kommande upphandlingar i projektet - Kontakta Claes Nilsson, tel. 070-766 1791.

 

Pågående upphandlingar   (anbudsformulär nedan)

Inbjudan offertgivning Ritningsläsning Industri

Anbudsformulär Ritningsläsning Industri
Bilaga offertbeskrivning Ritningsläsning Industri
Avtalsvillkor Ritningsläsning Industri

Inbjudan offertgivning Internrevision ISO9001
Anbudsformulär Internrevision ISO9001
Bilaga offertbeskrivning Internrevision ISO9001
Avtalsvillkor Internrevision ISO9001

Avslutade upphandlingar

Upphandling MasterCAM
Entreprenadjuridik, grund
Heta Arbeten
Potentialutjämning i industriell miljö
Maskinsäkerhet EL
Solcellsanläggningar
Word, Excel, PowerPoint
Lönekartläggning
Vanderbilt
UGL-utbildning
Säljutbildning DMS
Truckutbildning
Svenska
Utbildn i Svetsarbete
Lift-Fallskydd-Säkra lyft
Avancerad rullformningsteknik
Grundläggande plastkunskap
Att jobba med elinstallationer
ELBAM
Seminarium Arbetsrätt Svåra Frågor
Affärsmannaskap
Robotutbildning Hyundai HA006
Radiokörning med hamnkran
Coachande ledarskap
Utbildn anslutning/losskoppling elutrustning
Radiokörning hamnkran
Utbildning i HLR
Utbildning i Skötsel av elanläggning
Workshop konstruktiv feedback
SCRUM Master on-line
Affärsjuridik
Affärssystem Pyramid
CATIA
Maskinsäkerhet EL
IT-säkerhet/SharePoint
Kontroll före idrifttagning EL
Metodisk felsökning generell EL
Metodisk felsökning Industri EL
Bluebeam
Multiaccess 8 Styra
Pulverappliceringsteknik
Projektledning
Robotprogrammering Wemo
3D-printing
Tribologi
GRE-rörsystem
MS Dynamics AX
Ledande montör EL
Pneumatik
IT-säkerhet i företag
Solide Edge
Sökmotoroptimering, soc medier

 

 

 

 

 

 

http://www.iucsyd.se/umbraco/#