SmartItjej

Smart Industrikompetens 2.0

Nu är Smart Industrikompetens 2.0 igång!

Se pågående upphandlingar här

Strategisk Industrikompetens lyfter företagledning och personal till nya höjder. Projektet erbjuder nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser för de anställda i företagen. 

LYSSNA PÅ FÖRETAG som deltog i Smart Industrikompetens 1.0 under 2018

I de 16 företag som nu deltar i Smart Industrikompetens 2.0 har vi genomfört företagsanalyser som kommer att ligga till grund för företagens kompetensförsörjningsplaner och utbildningar, som startar i oktober 2019.

För mer information, kontakta:
Richard Greyling, richard.greyling@iucsyd.se, 0768-649903

Patrik Johansson, vd på Solserv som deltog i Smart Industrikompetens 1.0: ”Det är tillfällen att lära sig nytt, men det största värdet för mig är att träffa de andra företagen, att diskutera gemensamma problem, och att lyssna på hur andra har jobbat med sina utmaningar”. Läs hela artikeln om Solserv här

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden.