Smart Industrikompetens 2.0

Smart Industrikompetens 2.0 har utbildat och stärkt 650 medarbetare på de 15 deltagande företagen. Företagen har vässat sin kompetens, ökat sin konkurrenskraft och medarbetarna har blivit mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

 


Se film och lyssna på företag som deltagit i Smart Industrikompetens 2.0

Smart Industrikompetens har arbetat med att lyfta företagledning och personal till nya höjder. Projektet har erbjudit nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser för de anställda i företagen. 

Läs intervju med Movomech, ett av de deltagande företagen

Läs projektets nyhetsbrev här!

Deltagande företag: 

Elbe Automatic AB
divM AB
divM Solutions AB
Karin Petterssons Arkitektbyrå
TEGO System AB
GC Gruppen AB
Sundplast
Movomech AB
Oresund Drydocks AB
Höganäs Verkstad AB
Ekbladhs Måleri AB
Finverko AB
RAPS AB
Liedholms Maskinteknik AB
Mekano AB

Patrik Johansson, vd på Solserv som deltog i Smart Industrikompetens 1.0: ”Det är tillfällen att lära sig nytt, men det största värdet för mig är att träffa de andra företagen, att diskutera gemensamma problem, och att lyssna på hur andra har jobbat med sina utmaningar”. Läs hela artikeln om Solserv här

LYSSNA PÅ FÖRETAG som deltog i Smart Industrikompetens 1.0 under 2018

För mer information, kontakta:
Richard Greyling, richard.greyling@iucsyd.se, 0768-649903

Se pågående upphandlingar här

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden.