SmartItjej

Smart Industrikompetens 2.0

Nu startar vi Smart Industrikompetens 2.0!

Strategisk Industrikompetens lyfter företagledning och personal till nya höjder. Projektet erbjuder nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser för de anställda i företagen. 

I de 16 deltagande företagen genomförs under våren och försommaren företagsanalyser som kommer att ligga till grund för företagens kompetensförsörjningsplaner och utbildningar, som startar i oktober 2019.

Till deltagande företag: Klicka upp information om första informationsträffen här!

För mer information, kontakta:
Richard Greyling, richard.greyling@iucsyd.se, 0706-841937

Patrik Johansson, vd på Solserv som deltog i Smart Industrikompetens 1.0: ”Det är tillfällen att lära sig nytt, men det största värdet för mig är att träffa de andra företagen, att diskutera gemensamma problem, och att lyssna på hur andra har jobbat med sina utmaningar”. Läs hela artikeln om Solserv här

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden.