Kontaktformulär för leverantörer till projektet

Projektet Smart Industrikompetens kommer under 2017-18 att genomföra ett antal offentliga upphandlingar enl LoU och ser gärna att många leverantörer är intresserade av att lämna anbud på vårt behov av tjänster. Anbudsunderlag kommer att redovisas på länk -http://www.iucsyd.se/vaar-verksamhet/smart-industrikompetens/upphandlingar/ , liksom information om kommande planerade upphandlingar. För att underlätta för oss att sprida kännedom om våra upphandlingar och underlätta för intresserade leverantörer, så välkomnar vi att ni lämnar kontaktuppgift nedan till oss. Ange gärna vilken verksamhetsinriktning ert företag har.

Upphandlingar kommer att ske i nedanstående utbildningsblock

Administration - IT/Office - Marknadsföring/försäljning - Språk -  Arbetsmiljö - Beteendevetenskap - Produktionsteknik/underhåll - Ledarskap - Affärsutveckling - Miljö - Grafisk produktion. Vidare ett antal företagsspecifika utbildningar av olika slag.

Välkommen med dina företagsuppgifter till vårt register! 

Kontakta oss