SmartI600

Solserv utvecklar helhetskoncept

Solserv tar nya grepp – utvecklar helhetskoncept

Solserv erbjuder kompletta lösningar inom förpackningsteknik. Företaget har under senaste tiden arbetat fram en ny affärsmodell, och fått stöd i det arbetet genom projektet Smart Industrikompetens, där både företagsledning och anställda får kompetensutveckling.

Patrik Johansson, vd för Solserv: ”Vi såg behovet av en ny inriktning för företaget. Vi går nu från att sälja förpackningsmaskiner och komposteringsmaskiner till att sälja ett helhetskoncept. Vi hjälper kunderna att hitta en optimal lösning för deras behov. Det innebär att vi höjer värdet på det vi erbjuder, och det ställer också nya krav på kompetens hos våra medarbetare”.

Stort värde att träffa andra företag
I Smart Industrikompetens har Patrik hunnit delta i nätverksträffar för företagsledare, där man bland annat diskuterat förändringsledning. ”Det är tillfällen att lära sig nytt, men det största värdet för mig är att träffa de andra företagen, att diskutera gemensamma problem, och att lyssna på hur andra har jobbat med sina utmaningar”.

Idag är man åtta anställda på företaget, och enligt Patrik är alla taggade att hänga med i företagets nytänkande. Det kommer att krävas ökade sälj- och marknadsföringskunskaper. Utbildningar riktade till medarbetade har precis satt igång, med kurser inom olika former av säljstöd, som Officepaketet. Längre fram blir det sälj- och marknadsföringsutbildningar.

Digitaliseringscheckar ger möjlighet att utveckla komposteringsmaskin
Solserv har också sökt och fått digitaliseringscheckar som gör att företaget nu har möjlighet att tillföra digital teknik i en befintlig maskin, och därmed öka nyttan för kunden. Patrik: ”Vi håller på att digitalisera en komposteringsmaskin genom att knyta en app till maskinen.  Vi bygger på med lastceller som gör att kunden kommer att se hur mycket man slängt ner i maskinen. Vi tror det är något som verkligen kommer att uppskattas av kunderna”.