Om projektet

Finansiärer

Smart Industrikompetens finansieras av Europeiska Socialfonden, Region Skåne och deltagande företag.

 

Utvärdering av projektet/följeforskare

Smart Industrikompetens utvärderas under projektets gång av Kontigo AB.