SmartI600

Smart Industrikompetens

NU STARTAR VI SMART INDUSTRIKOMPETENS 2.0!

Strategisk kompetensförsörjning - ett projekt som möjliggör för deltagande företag att lyfta ledning och personal till nya höjder. Projektet erbjuder nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser för de anställda i företagen. 

Under våren-försommaren 2019 genomförs företagsanalyser vilka kommer att ligga till grund för företagens kompetensförsörjningsplaner och utbildningar under genomförandefasen, vilken startar i oktober 2019.

Kontaktperson: Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd.se, 070-684 19 37                         

Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden..

Klicka upp projektbroschyren här

____________________________________________________________________________________

Från tidigare projekt Smart Industrikompetens

Nedan några notiser från Smart Industrikompetens 1.0, 2017-2019:

Läs om Solserv, ett av de deltagande företagen, här!

Utbildning i Tribologi - Höganäs Verkstads AB 4-5 april

Titta in på en nätverksträff för företagsledare här

 

KONTAKTFORMULÄR FÖR LEVERANTÖRER till projektet - klicka här
UPPHANDLINGAR - klicka här för information

Till Dig som deltar i projektet Smart Industrikompetens utbildningar