SmartIndKomp

Vässad kompetens för 650 medarbetare - se filmen!

Projektet Smart Industrikompetens 2.0 har utvecklat 650 medarbetare i 15 företag

Se filmen och lyssna på företag som deltagit i Smart Industrikompetens 2.0!

Projektet har arbetat med att lyfta företagledning och personal till nya höjder. Företagen har vässat sin kompetens, ökat sin konkurrenskraft och medarbetarna har blivit mer anställningsbara på arbetsmarknaden.

Projektet har erbjudit nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser för de anställda i företagen.