prodlyftSem

Nyheter från Produktionslyftet

Läs om vårens seminarier och utbildningar i förändringsarbete mot ökad automation.

I vår erbjuder Produktionslyftet seminarieserien Kraft att förändra som vill inspirera till förbättring och förnyelse i svensk industri, och i samverkan med Robotlyftet lanseras Startprogram med inriktning mot automation.

LÄS OM VÅRENS SEMINARIER OCH UTBILDNINGAR HÄR

IUC är en partner i Produktionslyftet som är ett omfattande nationellt program med syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.