RobotB (1)

1000 industriföretag intervjuade om nuläge och framtid

Temperaturmätning i svensk industri visar försiktig optimism och stort intresse för utvecklingsinsatser.

IUC Syd har tillsammans med övriga IUC-bolag i landet intervjuat 1000 små och medelstora tillverkande industriföretag från norr till söder, om hur de påverkats av coronapandemin, och om utmaningar framåt.

Företagen signalerar en viss optimism med något förbättrat läge under hösten 2020: Bättre likviditet, ljusare orderläge, färre varsel och permitteringar. Samtidigt menar majoriteten, 78 %, att de ser stora behov av utvecklingsinsatser för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Det handlar bland annat om produktionseffektivisering, automation och robotik, kompetensfrågor och digitalisering.

LÄS DEN SAMMANFATTANDE RAPPORTEN HÄR

LÄS PRESSMEDDELANDE HÄR

"Genom dessa intervjuer har vi fått en fantastisk
möjlighet att nå ut till nya företag och fånga upp
behov hos industrin i Skåne. Företagen har visat
handlingskraft att hantera pandemin och vi ser en
uttalad vilja att satsa på utveckling och nya idéer.
Ute i företagen diskuteras till exempel
affärsmodeller och strategier för mer cirkulärt
tänkande."
Camilla Dahlin, VD IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se

 

"Resultatet av undersökningen påvisar en bred
bild av utvecklingsbehov även om vissa områden
sticker ut. Det är viktigt att kunna möta företagen
där de står idag för att kunna ta ett nästa steg till
en hållbar utveckling."
Thomas Nilsson, VD IUC Sverige
thomas.nilsson@iuc.se

 

Intervjuerna gjordes under perioden april 2020 till februari 2021, inom ramen för den nationella satsningen Robotlyftet, med finansiering från Tillväxtverket. Intervjurapporten ger kommentarer efter 1000 genomförda intervjuer och gör jämförelser med en delrapport som gjordes juli 2020, efter 460 intervjuer.