chain.jpg

DVel och DivM Solutions - samverkan ger affärer

Att nätverka och samverka ger ökad konkurrenskraft

DivM Solutions och DVel är två ganska jämnstora företag med spetskompetens inom sina respektive områden: DivM Solutions erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling och industrialisering, DVel är specialister på test- och mätsystem. Tillsammans kan de erbjuda sina kunder tekniskt utmanande och breda lösningar.

Hur hittade ni varandra? Riki Virc, VD DVel: ”Vi deltog i ett säljnätverk inom Industrikluster IUC Syd där just samverkan diskuterades, och Anna Hall från IUC, som kände till våra verksamheter och såg samverkansmöjligheter, gav oss kontakten”. Daniel Kreutz, VD DivM Solutions: ”Fördelen med att delta i den här typen av nätverk är att man träffas regelbundet, man lär känna varandra och kan bygga upp ett förtroende. Man får förståelse för vad andra kan, och hur man kan komplettera varandra och tillsammans ge kunden ett större värde”.

Båda är överens om att det finns ett antal goda förutsättningar för deras samverkan. Företagen är ungefär lika stora, dvs. inte större än att båda har korta beslutsvägar, är snabbfotade. De har båda djup teknisk kunskap, arbetar på en mycket avancerad nivå inom sina respektive områden, och har stor respekt för varandra. De har egna kunder, och gemensamma kunder. De driver sina företag på ungefär samma sätt, med likartade utmaningar.

Några råd från båda, kring nätverk och samverkan:

  •        Våga ta steget – lita på varandra!
  •        Ha ett öppet förhållningssätt – dela med dig, det handlar om att ge och ta!

Riki Virc: ”I en fungerande samverkan är man konkurrenter ibland och samverkansparter ibland. Det fungerar när man känner och respekterar varandra. Det första gemensamma projektet är alltid lite trevande, men det blir snabbt lättare”. Daniel Kreutz: ”Vi såg ganska snabbt att vi tillsamman kunde erbjuda större och bredare leveranser – det är en tydlig konkurrensfördel för oss båda”.

Sedan 2016 har man konkreta affärer igång, och fler är under upparbetning nu 2017.

Läs mer om DivM Solutions här
Läs mer om DVel här

 

Vill du veta mer om våra nätverk, och hur vi jobbar för att stimulera ökad samverkan?
Kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd,se, 0725-544865