chain.jpg

Nätverk

Att delta i IUC Syds nätverk är en smart investering, ett bra stöd och en kostnadseffektiv metod för att utveckla dig och dina medarbetare.

Genom att lära av varandra inom nätverket och av externa resurspersoner, kommer nätverket successivt att bli ett naturligt forum för kunskapsinhämtning, såväl teoretiskt som erfarenhetsbaserat och praktiskt.

Våra nätverk ger dig och ditt företag:
• Kostnadseffektiv omvärldsbevakning och benchmarking
• Kontinuerlig strukturerad kompetensutveckling av medarbetare
• Utveckling av verksamheten
• Nya och bättre kontakter och relationer med andra företag i regionen
• Nya affärsmöjligheter och samarbeten
• Stärkt konkurrenskraft

Aktuella nätverk

Energinätverket – Smart Energi Skåne


Under 2015-2018 driver IUC Syd det treåriga projektet, Smart Energi Skåne, med finansiellt stöd från EU, regionala strukturfonden. Projektet riktar sig till företag i Skåne, som använder mycket energi i produktionen och som har ett intresse av att reducera sin energianvändning.

Företagen deltar i nätverk, och nätverksträffarna erbjuder:
• Expertpresentationer om förbättringsmöjligheter på energiområdet med stor potential att reducera energi
• Erfarenhetsutbyte och problemlösning
• Presentationer och rundvandringar på de företag som står som värdar för respektive möte

Intresserad? Läs projektbroschyren här.
För mer information och och anmälan till Smart Energi Skåne:
Kontakta Mats Larsson, 0733-552411, mats.larsson@iucsyd.se

Nätverk Lean

Vårt nätverk med inriktning på verksamhetsutveckling med Lean har sitt ursprung i våra utvecklingsprojekt inom produktionseffektivisering. I nätverket träffas företag för att få ny kunskap och utbyta erfarenheter med andra. Hur kan vi arbeta smartare, med Lean som grund?

För information om Nätverk inom Lean:
Kontakta Bengt Gebert, 0706-863225, bengt.gebert@iucyd.se

Hållbar Konkurrenskraft

IUC Syd driver under 2015-2018 projektet Hållbar Konkurrenskraft, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Målet är att stärka konkurrenskraft, produktivitet och lönsamhet hos deltagande företag genom ett förändringsarbete med Leanmetodiken som grund.

Projektet vänder sig till varu- och tjänsteproducerande företag i Skåne, med fem till 249 anställda, och kommer under åren att erbjuda plats för 55 deltagande företag. Beroende på vilken kunskap och vilka erfarenheter av utvecklingsarbete med Lean som redan finns inom företaget, deltar man i olika insatser. Grunden för allt deltagande är en uttalad vilja att satsa på ett långsiktigt förändringsarbete som engagerar såväl ledning som medarbetare.

Intresserad? Läs mer om projektet i vår broschyr här

Kontakta Bengt Gebert, 0706-863225, bengt.gebert@iucyd.se

       

 

Se våra övriga aktiviteter under Kalendern!