CoSkill600

CoSkill för er digitala omställning

Här får företagsledning och medarbetare kostnadsfria utbildningar för en digital omställning.

Genom projektet CoSkill får ditt företag tillgång till ett brett utbud av utbildningar kopplade till en digital omställning – inom olika områden och på olika nivåer. 

Projektet är öppet för små och medelstora företag som har blivit påverkade av Corona-pandemin, och som har sin verksamhet i Skåne och Blekinge.

Vid projektstart ska ditt företag intyga att ni kommer att avsätta tid till utbildningsinsatser, och att ni deltar i projektet med engagemang.

Företagsledning och medarbetare kommer att få kompetenshöjning inom fyra områden:

  • Industri 4.0
  • Innovationsledning
  • Digital spets
  • Digital närvaro

Projektet är igång 2020-06-01 till 2022-12-31, med löpande intag av företag.

Välkommen till CoSkill!

LÄS MER OM PROJEKTET HÄR

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Region Skåne och Region Blekinge.