people7.jpg

Kompetensråd Teknik/Industri

Hur samverkar vi för industrins kompetensförsörjning?

Region Skåne och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med bransch- och klusterorganisationer för att stödja skånska företags framtida kompetensförsörjning. Man har skapat ett antal s.k. Kompetensråd.

IUC Syd deltar i arbetet inom Kompetensråd Teknik/Industri. Kompetensrådet analyserar företagens kompetensbehov, och identifierar och bidrar till insatser som hjälper företagen att hitta rätt kompetens.

Vi gör dessa insatser i samverkan med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, branschföreträdare, representanter från industriföretag, utbildningsanordnare och fackliga företrädare.

Tillsammans utarbetar vi successivt metoder för kunskapsöverföring och lösningar mellan industrin och de som har möjlighet att ge ett utökat stöd, som t ex Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare eller någon annan aktör.

Intresserad av mer information? Kontakta Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168