Industrinatten 2016 hemsida

Kompetensförsörjning

Förändringsförmåga är ett nyckelord för att ta tillvara kompetens

God kompetensförsörjning är en av de absolut största utmaningarna när industriföretagen ska möta ökad efterfrågan. Det kommer att krävas ansträngningar från olika håll för att kompetensförsörjning inte ska bli ett hinder för tillväxt och ökad konkurrensförmåga.

I ett strategisk och systematiskt arbete för god kompetensförsörjning är förändringsförmåga ett nyckelord. Hur jobbar vi med kompetensförsörjning idag? Hur kan vi ändra vårt tänkande och handlande för att möta framtiden på ett bättre sätt?

Att ta tillvara den kompetens som finns, inte minst inom grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, som ungdomar och utrikes födda, är både en möjlighet och utmaning. 

Industrinatten är vårt återkommande arrangemang för att ge ungdomar en första kontakt med den spännande arbetsmarknad som industriföretagen kan erbjuda. Här kan industriföretagen visa upp sin verksamhet och möta framtida medarbetare. Läs mer här.

Snabbare integration Malmö är ett projekt som vi arbetade med under 2016, med ambitionen att hitta snabbare vägar för nyanlända att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer här.