people7.jpg

Kompetensförsörjning - Right

Utveckla din affärsmodell och arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning för små och medelstora företag i Skåne

PROJECT WEBSITE IN ENGLISH HERE

Mot bakgrund av att många små och medelstora företag (SMF) idag upplever det svårt att hitta rätt kompetens, ska projektet Right utveckla ett stöd till SMF som vill växa och utvecklas, och som vill hitta rätt kompetens för att lyckas med detta. Bakom projektet står IUC Syd, Region Skåne och Tillväxtverket. Parallellt driver även Almi motsvarande projekt.

Varför?

  • Syftet är att öka förståelse för hur man kan utveckla sin affär och arbeta mer strategiskt med kompetensförsörjning. Med ökad kunskap om framtida affärsmål och ert specifika kompetensbehov kan företaget bli tydligare i sin beställning av kompetensutveckling för befintlig personal eller vid rekrytering av nya medarbetare.

Vem kan söka?

  • Projektet vänder sig till alla SME-företag i Skåne som ska ta nästa steg i sin tillväxt.

Vad innebär det?

  • Ditt företag deltar i två workshops som via en strukturerad modell och process resulterar i en konkret handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning.
  • Deltagandet är kostnadsfritt.

För anmälan och mer information, kontakta Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-345158