PRIS

Prao i Skåne, PRIS

PRIS, Prao i Skåne, är ett tvåårigt ESF-finansierat projekt med målet att införa ett kvalitativt, hållbart och systematiskt prao-arbete över kommungränserna i Skåne.

Målgrupper för projektet är skånska arbetsgivare och personer inom kommuner som jobbar med prao och med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Projektet kommer bland annat att arbeta med:

  • Digitala verktyg för praohantering – genom att samordna praohanteringen digitalt skapar vi en tillgänglig, likvärdig och kvalitetssäkrad arbetsprocess
  • Nätverkande – genom övergripande erfarenhetsutbyte skapar vi ett gemensamt och standardiserat arbetssätt
  • Strategiskt stöd till kommuner – projektet förser kommunerna med kunskap kring prao-organisation och arbetssätt
  • Kommunikationsaktiviteter och material – genom att samordna kommunikationen och skapa en gemensam dokumentsamling främjar projektet igenkänning och medvetenhet bland arbetsgivare, personal och elever
  • Arbetsgivarstöd/handledning – genom att samordna stödet till arbetsgivarna säkerställer vi att det är enkelt att bidra och ta emot prao-elever

Projektet ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner (Malmö, Staffanstorp och Vellinge medverkar inte).

Kontakt på IUC Syd: Annhild Månsson, annhild.mansson@iucsyd.se, 070-7735655