PRIS

Prao i Skåne, PRIS

Nu har PRIS, Prao i Skåne lanserat sin hemsida! Här kan du som arbetsgivare få massor med bra information, material och inspiration kring hur du genom att engagera dig i prao kan visa upp ditt företag och din bransch för framtidens medarbetare.

Klicka upp hemsidan här

Klicka upp senaste nyhetsbrevet här

FÖRETAGARE - BLI ETT FLAGGSKEPPSFÖRETAG!
Vi ser företag som engagerar sig i prao som viktiga förebilder och flaggskepp. Ta emot prao-elever och bli ett flaggskeppsföretag! Det ger er nya perspektiv på er verksamheten och förståelse för morgondagens arbetskraft och kunder. Ni skapar intresse för er bransch samtidigt som ni stöttar ungas inträde på arbetsmarknaden. LÄS MER HÄR

PRIS, Prao i Skåne, är ett tvåårigt ESF-finansierat projekt med målet att införa ett kvalitativt, hållbart och systematiskt prao-arbete över kommungränserna i Skåne.

Målgrupper för projektet är skånska arbetsgivare och personer inom kommuner som jobbar med prao och med samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

Projektet PRIS kommer bland annat att arbeta med:

  • Digitala verktyg för praohantering – genom att samordna praohanteringen digitalt skapar vi en tillgänglig, likvärdig och kvalitetssäkrad arbetsprocess
  • Nätverkande – genom övergripande erfarenhetsutbyte skapar vi ett gemensamt och standardiserat arbetssätt
  • Strategiskt stöd till kommuner – projektet förser kommunerna med kunskap kring prao-organisation och arbetssätt
  • Kommunikationsaktiviteter och material – genom att samordna kommunikationen och skapa en gemensam dokumentsamling främjar projektet igenkänning och medvetenhet bland arbetsgivare, personal och elever
  • Arbetsgivarstöd/handledning – genom att samordna stödet till arbetsgivarna säkerställer vi att det är enkelt att bidra och ta emot prao-elever

Projektet ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner (Malmö, Staffanstorp och Vellinge medverkar inte).

Kontakt på IUC Syd: Annhild Månsson, annhild.mansson@iucsyd.se, 070-7735655