IndustrinattenLogo

Industrinatten - så här går det till

Mässa, företagsbesök, nyfikenhet - möten!

Industrinatten - som inte riktigt inträffar på natten, utan eftermiddag/kväll - genomförs med följande huvudpunkter:

  • KICKOFF! Industrinatten inleds med en kickoff, en gemensam samling där deltagande företag finns på plats för att möta alla besökare, bemanna prova ­på­aktiviteter inom olika teknikområden, och berätta om sin verksamhet. Under kickoffen deltar också representanter från gymnasieskolor, yrkesskolor, fackförbund och andra organisationer som jobbar med ungdoms-­ och utbildningsfrågor. Kickoffen ger alla en gemensam start på kvällen. 
  • BUSSTUR! Besökarna lotsas ut till väntande bussar som kör ut till de deltagande industriföretagen. Varje deltagare hinner med två företagsbesök. 
  • BESÖK! Ute på företagen får besökarna en mer fyllig presentation av företagets verksamhet. Här arrangeras till exempel rundvandringar och prova på-stationer.  Ungdomarna kan fråga om kommande rekryteringsbehov, om praktik och ferieplatser.
  • KICKOUT! Efter besöken samlas alla åter till en avslutande gemensam kickout där man kan prata om kvällens upplevelser och fortsätta att knyta nya kontakter.