Elin4

Arbetsmarknadskunskap - bryggan mellan företag och skola

Så jobbar vi för företagens framtida kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är fortsatt en av företagens stora utmaningar. Utan en tillströmning av nya medarbetare stannar tillväxt och konkurrenskraft i våra företag.

IUC Syd vill väcka ungdomarnas nyfikenhet och intresse för sitt framtida arbetsliv, och vägarna dit. Det gör vi bland annat genom Arbetsmarknadskunskap (AMK) - en brygga mellan näringsliv och skola.

Arbetsmarknadskunskap är ett koncept som bygger på att prata med ungdomarna: Var finns jobben? Hur tar man sig dit? Vi är hela tiden ute på olika företag och får uppdaterad information om aktuella behov. Som arbetsgivarnas förlängda arm är vi sedan ute i skolorna och inspirerar elever, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Se film här som visar vad AMK gör!

Läs intervju här med Cecile Lustig, Bromölla kommun, där AMK träffar alla elever i åk 7-9

Läs intervju med Victor Ollén som berättar varför Malmö stad erbjuder sina grundskolor lektioner med AMK

Vi är övertygade om att ungdomar får bättre förutsättningar att göra medvetna val om vi tidigt börjar prata om var jobben finns, vad som krävs av dem för att skaffa sig ett arbete och hur framtidens arbetsmarknad ser ut. 

AMK erbjuder:

  • Inspirationslektioner för elever, 10-19 år
  • Informationsmöten för föräldrar 
  • Inspirationsföreläsningar för skolpersonal

NYTT: Inspirationsföreläsningar för elever i åk 8 och 9, kring möjligheter inom olika branscher. Klicka upp information om tema Energi och teknik här, och om Vård här.

Så här tyckte en elev som deltog i en inspirationslektion i Landskrona:

FÖRETAGARE: Kontakta oss för diskussioner kring kompetensförsörjning och samarbete!
KOMMUNER: Kontakta oss för mer information och framtida samarbete! 

AMK är en del av Skånsk industriell framtid 2.0 - LÄS MER HÄR

Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, 0733-503011
Elin Diener, elin.diener@iucsyd.se, 0735-355879
Charlotte Olsson, charlotte.olsson@iucsyd, 0702-321269