city-lights-night-industry.jpg

Internationalisering

Internationalisering är ett utvecklingsområde som står högt upp på listan för att nå ökad tillväxt, såväl regionalt som nationellt.

Frågor som står i fokus när vi arbetar med internationalisering är till exempel:

  • Hur utvecklar vi produkter för en internationell marknad?
  • Hur marknadsför vi produkter på den internationella marknaden?
  • Hur organiserar vi företaget för att växa internationellt?

 

GISS

IUC Syd deltar i ett samverkansprojekt, Grow International Southern Sweden - GISS, initierat av Invest in Skåne. I projektet får deltagande företag stöd i sitt internationaliseringsarbete genom kunskapsintensiva tematräffar och konsultstöd ute i företaget.

Erbjudandet till företagen handlar om:
• Expertkompetens (workshops/seminarier)
• Mentorer och individuel coachning
• Internationella aktiviteter

Läs mer om GISS här

Smart internationalisering - ta en titt i handboken!

I ett tidigare projekt, Smart Internationalisering, deltog företag i träffar med fokus på olika internationaliseringsfrågor. Skickliga, erfarna exportveteraner delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Som i alla våra projekt byggde inriktningen till stor del på deltagarnas uttalade behov.

Ett återkommande inslag var ”expertgrillningar” där deltagarna ställde frågor kring bland annat avtalsjuridik, logistik, affärsrådgivning och marknadsstrategi. Under projektet sammanställdes en handbok fullmatad med fakta, tips och vägledning för internationaliseringsarbete – En handbok om Internationalisering. Klicka upp och läs!

Vi arrangerar återkommande seminarier och Internationalisering är ett av de teman vi prioriterar. Se vår Kalender för aktuella aktiviteter.