RobotB

Robotexpo visade ny teknik

Mindre, smidigare och smartare robotar

Uppskattad robotmässa med miniföreläsningar och goda råd

Under en fullmatad eftermiddag i Lund fick mässdeltagare prata med leverantörer av robotar, nätverka och lyssna på föreläsningar inom robotteknik. IUC Syd jobbar på olika sätt för att ge stöd åt industriföretag att öka sin automationsgrad, bland annat med ökad robotisering. 

Många svenska industriföretag väljer nu att flytta hem sin produktion från tidigare låglöneländer. För att kunna göra det och samtidigt klara en tuff global konkurrens, behöver företagen effektivisera sin produktion, bland annat genom ökad robotisering.  

Utvecklingen inom robotteknik går snabbt framåt. Jämfört med för bara några år sedan är dagens robotar mindre, smidigare och smartare. Tekniken är mer lättillgänglig, även för mindre företag. Robotmässans föreläsare underströk vikten av att ta ett steg i taget, välja ut en delprocess för automatisering och ta lärdom innan man går vidare.

Att höja sin beställarkompetens, att till hundra procent kunna sin produktionsprocess som ska automatiseras, att känna till robotens möjligheter och begränsningar och att vara delaktig i utvecklingen, var andra goda råd från föreläsarna.

 


Det var trängsel runt Maj Stenmark på Cognibotics (ovan i mitten), som föreläste om kognitiva robotar och människa/robot-interaktion. Hon hade med sig en robot som programmerats för att göra något så finmotoriskt som att öppna olika pappersinslagna godisbitar. Med ökade möjligheter för interaktion mellan människa och robot ökar också användningsområdena, bland annat inom vården. I framtiden kanske vi har en robotassistent i operationssalen.

 


Daniel Nilsson (ovan) på Alfdex AB i Landskrona som precis blivit medlemmar i Industrikluster IUC Syd, kom till robotmässan för att orientera sig kring vad som finns på marknaden och se exempel på bra lösningar.

"Vi ser på olika möjligheter för ökad automatisering, både med och utan robotar. Vi har mycket kunskap inom företaget och kan göra mycket själva. Vi är inne i en expansiv fas och det är viktigt för oss att jobba strategiskt framåt och ha fokus på saker som snabbhet, kvalitet och personalkostnader".

 

 

Robotmässan arrangerades av IUC Syd och Ideon Science Park. Frida Tibblin Citron från IUC Syd och Lotta Wessfedt från Ideon (ovan) var nöjda med dagen. Frida: "Det finns mycket att göra för att öka takten på industriföretagens robotisering. Jag skulle vilja säga att det handlar om en ny skånsk industriell revolution, och här vill vi stötta företagen, bland annat genom vårt projekt Smart innovation där vi startar en serie nätverksträffar inom automation och robotteknik i januari".

 Läs mer om Smart innovation här: Smart innovation - Automation och robotteknik.

Artikel i Skånska Dagbladet här