Plato Teknik - strategisk marknadsföring

Plato Teknik AB i Staffanstorp designar och bygger skräddarsydda maskiner för industrin. Med stort kunnande och avancerad utrustning kan man erbjuda ett brett spektrum av produkter och tjänster. Konceptet ”Speciallösningar som standard” signalerar att företaget kan göra ”allt”. Den signalen har både plus- och minussidor.

Enklare, tydligare marknadsföring
Erick Norén, Platoteknik: -”Vi bygger specialmaskiner, vilket innebär att vi faktiskt kan göra i princip allt. Men att presentera sig för en kund med att man kan göra ”allt” skapar ingen tydlig bild av vad vi erbjuder. Om man inte känner till oss sedan tidigare behöver man en bättre presentation. Nu har vi fått coachning i att arbeta mer strategiskt med vår marknadsföring. Vi har fört diskussioner under några workshops och ett mål är att det vi erbjuder ska presenteras enklare, och bli mer greppbart. Vi börjar nu med att lyfta fram tre av våra produktkategorier – maskiner som delar, som fyller och som packar.”

Att bygga skräddarsydda maskiner som Plato Teknik gör, betyder att man för varje beställning gör en prototyp, en unik maskin. Det innebär en stor utvecklingskostnad för varje beställning. Kunder är naturligtvis beredda att betala för en specialbeställning, men inte hur mycket som helst.

Utnyttja tidigare utvecklingsarbete
”När kunderna nås av den nya marknadsföringen, där man får en djupare förståelse för några av produktkategorierna, ökar möjligheterna att kunderna beställer, om inte exakt en av produkterna som vi presenterar, så en liknande produkt. Då kan vi utnyttja hela eller delar av den utveckling vi redan gjort, och då får vi ner kostnaden och ökar lönsamheten.”

Digitaliseringscheck via Region Skåne
Plato Teknik har också fått en digitaliseringscheck för utveckling av en programvara som man kan återanvända i olika maskiner. Det blir ytterligare ett led i strävan mot ökad standardisering.

Digitaliseringscheckar – länk här för mer information.