Smart Innovation framsida Beskuren

Intervjuer Smart Innovation, vår 2019

I projektet Smart Innovation riktade vi in oss på innovationsprocesser och förändringsledning. Deltagande företag bjöds in till tematräffar, utvecklingsworkshops, erfarenhetsutbyte, och fick coachning ute på företaget. Som en del av projektets utvärdering intervjuade vi några av de deltagande  företagen.

 

Höganäs Verkstad: Reflektion viktig även i hektiska tider
VD Dag Richardsson tycker det är bra att ta ett steg åt sidan och reflektera över hur man jobbar och vill utvecklas. ”Det är bra när det kommer någon utifrån, som jobbar analytiskt och som modererar våra projektmöten, ställer frågor och summerar."
Läs intervjun här

 

Svarvmekano: Engagemang inåt för att jobba smartare utåt
VD Fredrik Gordon ser betydelsen av att ha ett bra internt arbete med engagerad personal, för att göra ett bra jobb ut mot kunderna. ”Vi måste hela tiden se vilket värdeskapande vi erbjuder kunden. Hur kan vi bli effektivare, erbjuda en bättre tjänst?"
Läs intervjun här

 

Jape VentGolv: Lättillgänglig information till kunderna
Pierre af Klinteberg som sitter i företagsledningen ser utmaningar och möjligheter på många områden. Han menar att projektet har stimulerat diskussioner kring företagets styrkor, hur man formulerar och förmedlar dem, och hur man hittar vägar framåt.
Läs intervjun här

 

EMV Stainless: Rätt människor och rätt robotar ger produktivitetsökning
EMV Stainless har installerat en svetsrobot som kommer att ge stora effektivitetsvinster. VD Patrik Malmström: "I projektet Smart Innovation har vi diskuterat hur otroligt snabbt IT-utvecklingen går och det nödvändiga med att automatisera och robotisera för att finnas kvar."
Läs intervjun här

 

Smart Innovation genomfördes med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne