Smart Innovation framsida Beskuren

Smart Innovation

Smart innovation - olika spår

I våra projekt inom Innovation kan företag lära sig hur man driver innovationsprojekt internt, men också hur man samverkar med andra företag och samarbetspartners i sitt innovationsarbete. Vi arrangerar arbetsmöten där stora företag presenterar en utvecklingsutmaning och där mindre företag får möjlighet att erbjuda lösningar och bli leverantörer till de stora företagen. Vi strävar efter att förlägga projektträffar ute på de deltagande företagen. Det förenar ny kunskap med intressanta studiebesök, och det stimulerar erfarenhetsutbyte och affärsutveckling.

Smart Innovation

Under perioden 2016 till 2018 driver vi projektet Smart Innovation med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Här riktar vi in oss på innovationsprocesser och förändringsledning. Deltagande företag bjuds in till tematräffar, utvecklingsworkshops, erfarenhetsutbyte, och får coachning ute på företaget. Under de tre åren erbjuder vi olika projektstarter med olika inriktningar. 

Mycket välkommen att kontakta oss för mer information. 

Kontakta: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

Smart innovation, Automation och robotteknik, vår 2018, informationsblad här

Smart innovation, 3D-printing, vår 2018, informationsblad här

 

Läs intervju med Stålmannen, som deltagit i Smart innovation -Smarta erbjudanden

Läs intervju med Soeco, som deltagit i Smart innovation med 3D-printing

Läs intervju med Sematron, ett företag som deltagit i Smart innovation med 3D-printing

Läs mer om Smart Innovation i vår broschyr: