Smart Innovation framsida Beskuren

Smart Innovation

I våra projekt inom Innovation kan företag lära sig hur man driver innovationsprojekt internt, men också hur man samverkar med andra företag och samarbetspartners i sitt innovationsarbete. Vi arrangerar arbetsmöten där stora företag presenterar en utvecklingsutmaning och där mindre företag får möjlighet att erbjuda lösningar och bli leverantörer till de stora företagen. Vi strävar efter att förlägga projektträffar ute på de deltagande företagen. Det förenar ny kunskap med intressanta studiebesök, och det stimulerar erfarenhetsutbyte och affärsutveckling.

För information om våra aktiviteter inom innovation, kontakta: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

Smart Innovation: Under perioden 2016 till 2018 drev vi projektet Smart Innovation med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Här riktade vi in oss på innovationsprocesser och förändringsledning. Deltagande företag bjöds in till tematräffar, utvecklingsworkshops, erfarenhetsutbyte, och fick coachning ute på företaget.

 

Läs intervjuer med företag som deltagit i Smart Innovation

Läs projektets slutrapport här