Smart Innovation framsida Beskuren

Sematron testar 3D-printing

"Det är ganska tydligt att det är 3D-printade verktyg vi ska fokusera på."

Smart innovation, 3D-printing

Intervju med Martin Hammarberg, VD Sematron, som deltagit i IUC Syds projekt Smart innovation – 3D-printing

Sematron i Malmö arbetar sedan 1977 med vakuumformning och plastbearbetning. ”Tid är vår gemensamma konkurrensfaktor” är ett budskap som VD Martin Hammarberg riktar till läsarna på företagets hemsida. En strävan är att hela tiden reducera tiden för produktutveckling och leveranser.

”Vi är det där mindre företaget som har nära kontakt med våra kunder. Vi sitter tillsammans och diskuterar oss fram till bra lösningar. Det handlar oftast inte om massproduktion, utan om kortare serier. Vi har en del stora kunder, men den huvudsakliga kundbasen är mindre företag i vår region, på sådär en timmes avstånd”.

För att ligga i framkant är det en självklarhet för företaget att bevaka den teknikutveckling som är relevant för branschen, och Martin Hammarberg har sedan en tid sneglat på vad som händer inom 3D-printing. Under våren har företaget deltagit i projektet Smart innovation med 3D-printing.

”3D-printing har legat lite vid sidan av vår verksamhet, men tekniken utvecklas snabbt och jag ville lära mig mer om vad som finns, och hur vi skulle kunna utnyttja tekniken. Lite med tanke på att i framtiden köpa utrustning för att kunna erbjuda våra kunder 3D-printing som ett alternativ”.

I Smart innovation med 3D-printing har deltagande företag inbjudits till träffar med föreläsningar runt olika tillämpningar av 3D-tekniken – i produktutvecklingsprocessen, i CAD/CAM och design, i prototyptillverkning. Alla har också fått stöd av en 3D-expert för att identifiera möjliga tillämpningar i det egna företaget.

”För vår del såg vi en möjlighet att 3D-printa slutprodukter, och att ta fram 3D-printade verktyg. När vi nu lärt oss mer, och ser nya för- och nackdelar med 3D-printing, är det ganska tydligt att det är 3D-printade verktyg vi ska fokusera på. Här finns klara fördelar jämfört med traditionell teknik. Det är framför allt hantering av värme och kyla som det 3D-printade verktyget klarar på ett smidigare sätt.”

 

Till vänster visar Martin Hammarberg ett 3D-framställt verktyg tillsammans med vakuumformad produkt i transparent polykarbonat. Till höger en klassisk uppsättning för seriell produktion med hjälp av vakuumformning: ALU-verktyg, fräsfixtur samt produkt (kåpa i transparent akryl).

Träffarna i projektet har förlagts ute på några av de större företagen som kommit långt med 3D-printing. ”Det har varit bra att få ta del av kunskapen hos de större företag som jobbat med detta ett tag. Och mycket bra att nu ha en kontakt, en 3D-kunnig person, som vi kan ha fortsatt utbyte med. Det vi redan nu ser att vi skulle kunna gå vidare med, är en applikation för transparanta produkter – där fungerar 3D-printing bra”.

I oktober planeras en ny start med ny deltagargrupp, i projektet 3D-printing. För mer information om 3D-printing och Smart innovation, kontakta Frida Tibblin Citron, 0761-443381, frida@iucsyd.se

Fakta Sematron:

Sematron arbetar med vakuumformning och plastbearbetning och har sina lokaler på Bernstorps industriområde i utkanten av Malmö. Maskinparken består bland annat av tre vakuumformare, både kall- och varmbockningsmaskiner samt 3- och 5-axliga fräsar. Man har anställda med olika kompetenser för att skapa en bra, kreativ grupp. Här finns förutom medarbetare med specialistkunskaper inom plast och vakuumformning, också civilekonomer, civilingenjörer, modellsnickare, bilmekaniker, svetsare och elmontörer. Företaget har idag nio anställda.

Läs mer på www.sematron.se