Hav

Reviving Baltic Resilience

IUC Syd är en av organisationerna som deltar som partners i projektet Reviving Baltic Resilience. Projektet drivs av Gdansks Tekniska Universitet och medfinansieras av Interregprogrammet South Baltic.

Målet med projektet är att utveckla tekniklösningar för att minska utsläpp av föroreningar i Östersjön. Exempelvis är nya fartygsmotorer, rening av lakvatten och reduktion av tillförsel av plast till Östersjön fokusområden.

IUC Syd har som roll att arbeta med företag och undersöka möjligheter att lansera och tillverka utrustningen på nationella och globala marknader.

 

Kontakt: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411