lights-night-dark-abstract.jpg

Flexibel elanvändning - ny rapport

Kan vi styra industrins elanvändning för ett smartare energiutnyttjande?

Media har det senaste året rapporterat om risken att effektbrist ska uppstå i delar av Skåne, bland annat i Malmö, i takt med att efterfrågan på el ökar. IUC Syd har tillsammans med Region Skåne och Sustainable Business Hub genomfört en förstudie om möjligheterna att förverkliga potentialen till flexibel elanvändning.

Målet har varit att beskriva hur potentialen att styra värmelaster vintertid, och att styra delar av industrins effektuttag bort från perioder med topplast, kan förverkligas så att elen vid dessa tidpunkter används för de ändamål som är högst prioriterade.

LÄS RAPPORTEN HÄR

Kontakta gärna författaren av rapporten, Mats Larsson på IUC Syd, för frågor och kommentarer: 
Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 073-355 24 11