Innovationscheck

Innovationscheckar

350 checkar delas ut mellan 2015 - 2017

Innovationscheckar

Tillsammans med Almi och Coompanion, tar IUC Syd emot ansökningar och förmedlar innovationscheckar. Checkarna kommer från Vinnova. De ska stimulera innovation i företag som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden riktade mot identifierade kundbehov. De kan användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter.

Insatserna kan handla om nya produkter, nya tjänster eller andra erbjudanden till marknaden. En del av de checkar som kommer att delas ut, och som är på vardera 100 000 kr, ska användas till strategier för immateriella tillgångar, så kallade IP-checkar. 

Tanken med IP-checkarna är att förbättra och utveckla små och medelstora företags affärsstrategiska hantering av immateriella tillgångar. Sådana tillgångar är till exempel namn på ett företag, en produkt eller en tjänst, patent, logotyp, design, affärsidé, affärsmodeller, kompetens, databaser och forskningsresultat.

Vissa krav

350 checkar kommer att delas ut under perioden 2015 till 2017, i hela Sverige. I Skåne delas sex innovationscheckar ut per år. Några av de krav som ställs på de företag som kan erbjudas checkar, är att företagen:
• har minst 3 och max 250 anställda
• har bedrivit verksamhet i minst 1 år
• ser att projektidén kan leda till affärsinriktad tillväxt
• måste ha vilja, förmåga och intresse att jobba med ett innovationsprojekt

Nya, kreativa, utmanande idéer är grunden för framtida utveckling – vi ser fram emot många intressanta ansökningar framöver.

Kontakta Mats Larsson för att informera dig om fler detaljer kring innovationscheckarna och kraven för ansökan: mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411.

Läs artikel om Innovationscheckar i vårt magasin

Läs om Herman Andersson Plåt som bland annat genom en innovationscheck stärkte sitt utvecklingsarbete.