InCheck2018

Innovationscheckar

Nya innovationscheckar att söka, upp till 100 000 kr.

Innovationscheckar och IP-checkar

Nu tar IUC Syd, tillsammans med Almi, emot ansökningar och förmedlar nya innovationscheckar från Vinnova. Vi behöver få in ansökningarna SENAST 9 MARS!

Checkarna ska stimulera innovation i småföretag (3-249 anställda) som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden riktade mot identifierade kundbehov. De kan användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter.

Ansökan kan gälla Innovationscheckar eller IP-checkar:
Innovationscheck: Innovationschecken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.
IP-check: IP-checken på maximalt 100 tkr ska användas till köp av konsulter med kompetens att ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av immateriella tillgångar.

LÄS MER och ladda ner projektbeskrivning att använda vid ansökan!

KONTAKT: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411

Läs om Svenskt Pacsystem som med innovationscheck kan nyskapa digitala processer

Läs om Herman Andersson Plåt som bland annat genom en innovationscheck stärkte sitt utvecklingsarbete.