black-and-white-industry-factory-lamp.jpg

Innovation

Innovation och förnyelse blir allt viktigare delar av företagets vardag. Kraven från kunder ökar, liksom behovet av att utveckla tjänster och anpassa produkter som ger lägre pris, bättre miljöprestanda, mer attraktiv design, bättre logistiklösningar eller andra kvaliteter. Du behöver utveckla nya färdigheter för att kunna analysera och förstå marknaden, definiera krav på nya produkter och driva målinriktade förändrings- och innovationsprojekt.

Läs om Plato Teknik AB som arbetar strategiskt med sin marknadsföring

Projekt inom Innovation

Vi stimulerar diskussioner kring innovation bland annat i våra projekt och i seminarier där vi bevakar senaste forskning inom olika teknikområden.

För mer information, kontakta Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

Digitaliseringscheckar

Som företagare i Skåne, med 2 till 49 anställda, kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en strategisk satsning på digitalisering.

Klicka här för mer information om digitaliseringscheckar