black-and-white-industry-factory-lamp.jpg

Innovation

Innovation och förnyelse blir allt viktigare delar av företagets vardag. Kraven från kunder ökar, liksom behovet av att utveckla tjänster och anpassa produkter som ger lägre pris, bättre miljöprestanda, mer attraktiv design, bättre logistiklösningar eller andra kvaliteter. Du behöver utveckla nya färdigheter för att kunna analysera och förstå marknaden, definiera krav på nya produkter och driva målinriktade förändrings- och innovationsprojekt.

Projekt inom Innovation

Vi stimulerar diskussioner kring innovation bland annat i våra projekt och i seminarier där vi bevakar senaste forskning inom olika teknikområden. Klicka upp olika projekt längre ner under Innovation, i högermenyn.

För mer information, kontakta Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083