black-and-white-industry-factory-lamp.jpg

Innovation

Gå direkt till projektet Smart innovation

Innovation och förnyelse blir allt viktigare delar av företagets vardag. Kraven från kunder ökar, liksom behovet av att utveckla tjänster och anpassa produkter som ger lägre pris, bättre miljöprestanda, mer attraktiv design, bättre logistiklösningar eller andra kvaliteter. Du behöver utveckla nya färdigheter för att kunna analysera och förstå marknaden, definiera krav på nya produkter och driva målinriktade förändrings- och innovationsprojekt.

Innovationscheckar

Tillsammans med Almi och Coompanion, tar IUC Syd emot ansökningar och förmedlar innovationscheckar. Checkarna kommer från Vinnova. De ska stimulera innovation i företag som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden riktade mot identifierade kundbehov. De kan användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter.

Läs om Innovationscheckar här!

För mer information, kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411

Projekt inom Innovation

Vi stimulerar diskussioner kring innovation bland annat i våra projekt och i seminarier där vi bevakar senaste forskning inom olika teknikområden.

Läs om våra aktuella projekt inom Innovation här!

För mer information, kontakta Frida Tibblin Citron, 0761-443381, frida@iucsyd.se