Snabbare Integration Malmö

Praktik för nyanlända - stöd till företagen

Under 2016 arbetade vi med ett projekt där vi undersökte olika möjligheter för nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället, genom arbete på en praktikplats. Målet var att hitta en modell som underlättar för företagen att säkra en framtida kompetensförsörjning, och ge nyanlända en första, viktig kontakt på den svenska arbetsmarknaden. 

Projektet finansierades av Tillväxtverket. 

Informationsblad som pdf här.

Kontakta:
Jenny Bramell, 0709-629150, jenny.bramell@iucsyd.se
Ingela Bogren, 0733-595475, ingela.bogren@iucsyd.se