Inattenhuvud

Industrinatten 22/10 2019

Förändringsförmåga är ett nyckelord för att ta tillvara kompetens

OBS: Industrinatt i Helsingborg den 24 oktober - gå till Industrinattens hemsida här

Gå direkt till Industrinatten

God kompetensförsörjning är en av de absolut största utmaningarna när industriföretagen ska möta ökad efterfrågan. Det kommer att krävas ansträngningar från olika håll för att kompetensförsörjning inte ska bli ett hinder för tillväxt och ökad konkurrensförmåga.

I ett strategisk och systematiskt arbete för god kompetensförsörjning är förändringsförmåga ett nyckelord. Hur jobbar vi med kompetensförsörjning idag? Hur kan vi ändra vårt tänkande och handlande för att möta framtiden på ett bättre sätt?

Att ta tillvara den kompetens som finns, inte minst inom grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, som ungdomar och utrikes födda, är både en möjlighet och utmaning. 

Industrinatten är vårt återkommande arrangemang för att ge ungdomar en första kontakt med den spännande arbetsmarknad som industriföretagen kan erbjuda. Här kan industriföretagen visa upp sin verksamhet och möta framtida medarbetare. Läs mer här.

Bilder och röster från Industrinatten i Hässleholm den 25 april 2018 här!