IndustrinattenLogo

Industrinatten - så här går det till

Mässa, företagsbesök, nyfikenhet - möten!

Industrinatten - som inte riktigt inträffar på natten, utan eftermiddag/kväll - genomförs med följande huvudpunkter:

KICKOFF! Industrinatten inleds med en kickoff, en gemensam samling där deltagande företag finns på plats för att möta alla besökare, bemanna prova ­på­aktiviteter inom olika teknikområden, och berätta om sin verksamhet. Under kickoffen deltar också representanter från gymnasieskolor, yrkesskolor, fackförbund och andra organisationer som jobbar med ungdoms-­ och utbildningsfrågor. Kickoffen ger alla en gemensam start på kvällen. Plats för kickoff i Lund: Medicon Village. Plats för kickoff i Malmö: Slagthuset.

BUSSTUR! Besökarna lotsas ut till väntande bussar som kör ut till de deltagande industriföretagen. Varje deltagare hinner med två företagsbesök. 

BESÖK! Ute på företagen får besökarna en mer fyllig presentation av företagets verksamhet. Här arrangeras till exempel rundvandringar och prova på-stationer.  Ungdomarna efterfrågar information om kommande rekryteringsbehov, om praktik och ferieplatser.

KICKOUT! Efter besöken samlas alla åter till en avslutande gemensam kickout där man kan prata om kvällens upplevelser och fortsätta att knyta nya kontakter.