KopparStor

CATE-Pro

CATE-Pro är ett treårigt projekt som vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Deltagande företag kommer att få arbeta med prototyptillverkning av komponenter, bland annat i ren koppar (se bild), under ledning av forskare på kompetenscentret ProMatEn vid LTH på Lunds Universitet.

Projektet kommer att initiera ett nära samarbete mellan dig som företagare, och forskare verksamma inom ProMatEn. Du kommer även att få en utökad kontakt med forskare på ESS och MAX IV, och möjlighet till stöd och hjälp av experter inom olika områden relaterade till forskningsanläggningarna.

Projektet är delfinansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Lunds Universitet, Region Skåne, IUC Syd och ESS är medfinansiärer. Region Blekinge är en stödjande part. Projektet vänder sig till tillverkningsföretag i regionerna Skåne och Blekinge.

Tidsplan: 1 januari 2016 – 31 december 2018

Kontakt: Mike Olsson, Industriell Produktion på LTH, 046-2224382, mike.olsson@iprod.lth.se

InformationsbladCATE-Pro Informationsblad

Mer information om CATE-Pro finns också på hemsidan för Industriell Plattform