MAX IV Annas bild

Industriell plattform

Leverera till ESS och MAX IV?

     

Hur kan man bli en leverantör till stora prestigeprojekt som ESS, Max IV och andra forskningsanläggningar i Sverige och Europa, även som ett mindre eller medelstort företag?

På uppdrag av Region Skåne arbetar IUC Syd med Industriell plattform - en satsning som hjälper ditt företag att knyta kontakter med nyckelpersoner på forskningsanläggningarna, och öka dina möjligheter att göra affärer med anläggningarna.

Vi arrangerar workshops, studieresor och andra mötesplatser där du kan få information om anläggningarnas utmaningar och behov. Vi är den länk som kopplar ihop ditt företag med rätt personer, och som kan vägleda till kompetensutveckling som stärker er konkurrenskraft.

Mats Ohlsson, VD på Examec som deltagit i workshops och studieresor säger så här: "Vi har tagit del av olika insatser, bland annat en studieresa till Cern - vi kunde vandra runt ganska fritt i verkstäderna och prata med folk. Det gav oss mängder med kunskap.Vi arbetar målmedvetet med kompetenshöjning och ser satsningen långsiktigt. Det handlar om en smal marknad som kräver spetskompetens". 

Läs här intervju med Mike Olsson, Lunds universitet, om hur leverantörsföretag får hjälp att höja sin kompetens

I vår Kalender lägger vi in kommande aktiviteter. 

Presentationer och filmer från seminariet 3D-printing den 19 september 2017 här.

Läs om seminarier 1 och 3 mars 2017 här.

Mer information och tips

På www.industriellplattform.se hittar du mer information, bland annat en lathund med punkter att tänka på vid offentliga upphandlingar. 

Läs om Teknikworkshop som arrangerades i september 2016 

Läs om studieresa till England som genomfördes i november 2016

 

Cross Border Science and Society

Cross Border Science and Society är ett treårigt projekt som drivs som ett samarbete mellan en rad organisationer i Skåne, Danmark, Västra Götaland och Norge. Region Skåne och Region Hovedstaden arbetar tillsammans med projektledningen. Projektet finansieras av EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge. Projektet tar ett brett grepp om de olika faktorer som måste finnas på plats för att etableringarna av ESS och Max IV ska leda till industriell och kunskapsmässig tillväxt. Läs mer.

CATE-Pro

CATE-Pro är ett treårigt projekt som vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Läs mer

 

Industriell Plattform – Bakgrund

Industriell plattform är ett initiativ från Region Skåne för att underlätta kontakten mellan företag och forskningsanläggningar i Europa. Stödfunktionen har som mål att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i regionen, genom att öka deras möjligheter att leverera till forskningsinfrastruktur. Det kan gälla leveranser såväl i första, andra som i tredje led. Först och främst utgör anläggningarna en marknad där stora summor upphandlas under såväl byggnation som drift. Löpande uppgraderingar och teknikutveckling vid anläggningarna kan innebära affärer och teknik- och kompetensutveckling för leverantörsföretagen. Det innebär i förlängningen en stärkt konkurrenskraft och bättre möjligheter på den internationella marknaden.

Sedan hösten 2015 ansvarar IUC Syd för den operativa verksamheten inom Industriell Plattform, på uppdrag av Region Skåne.

Kontakta Mats Larsson för mer information, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411