Indigo

Välkommen till Kickstart och INDIGO

Vilka är ditt företags utmaningar för ökad digitalisering?

Nu kickstartar vi digitaliseringen i Skåne!

Digitalisering är en av de största drivkrafterna för industri- och teknikbolagens utveckling och framgång. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte? Hur påverkas ni? Vad kan ni göra?

IUC Syd kan med start under hösten 2017 erbjuda två nya program för små och medelstora företag med industriell och industrinära verksamhet.

Målet med programmen – en inledande del och ett längre utvecklingsprogram - är att fler små och medelstora industriföretag ska bli ännu bättre på att utnyttja affärsmöjligheterna med digital teknik, helt utifrån egna behov och förutsättningar. Del 1 - Kickstart Digitalisering - ger inspiration och en bra grund för att arbeta vidare med digitalisering konkret och på djupet i del 2 - INDIGO.

Det är naturligt att börja i Kickstart för att sedan fortsätta digitaliseringsresan i INDIGO, men du kan delta i Kickstart utan att gå vidare till INDIGO, och du kan gå in i INDIGO direkt, utan Kickstart. Din situation och dina behov styr.

Vi erbjuder inspiration, affärsutveckling och konkret stöd!

Kickstart Digitalisering™

Kickstart Digitalisering bygger på en workshopserie med tre träffar fördelade på sex veckor, där vi inspirerar och utmanar er att titta på digitala möjligheter för ert företag. Denna del är kostnadsfri och ni kan delta med två till tre personer per företag. Kickstart är ett samarbete med Teknikföretagen.

Läs mer om Kickstart här

INDIGO ™

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget av IUC-bolagen i Sverige. Här kombinerar vi workshops med företagsspecifik coachning på hemmaplan.

I en inledande analys tittar vi på hur det ser ut i ert företag nu och vilka utmaningar ni står inför. Under sex workshoptillfällen arbetar ni sedan med strategi och plan kring ett eget case. Vi kommer att jobba med begreppen tjänstedesign och service blueprint, för att identifiera de områden där nya digitala lösningar skapar affärsnytta för er. Ni får också en erfaren affärsutvecklingscoach med digital kunskap, som står till ert förfogande under fem halvdagar för att realisera strategierna - då blir det verkstad!

Den totala investeringen för ert företag är 12 000 kr exkl. moms (två – tre deltagare). Lika mycket skjuts till av Tillväxtverket och Region Skåne som medfinansierar INDIGO.

Se film om INDIGO här

Läs broschyr om INDIGO här

 

För mer information, kontakta:

Jenny Malmgren, projektledare IUC Syd
jenny.malmgren@iucsyd.se
0707 - 44 02 21

 

Programmet genomförs med finansiellt stöd från Tillväxtverket och Region Skåne