Pengar

Finansiering

IUC Syd hjälper dig som företagare att identifiera möjligheter till finansiellt stöd i ert utvecklingsarbete. Tillväxtverket återkommer regelbunder med utlysningar av så kallade checkar, digitaliseringscheckar och internationaliseringscheckar, som företag som uppfyller vissa villkor kan ansöka om.

Principen för de flesta utlysningar är att du fyller i en ansökan och att finansiären kontaktar ett urval företag som får presentera sina planer för hur man ska utnyttja checken.

Digitaliseringscheckar: Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten. I samband med varje avslutad utlysning hålls ett så kallat "draknäste" eller pitch för projektidé. Just nu finns inga digitaliseringcheckar att söka.

Internationaliseringscheckar: Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad utanför Sverige. Ditt företag kan få upp till 250 000 kronor för denna satsning. Ansökan är stängd för 2019, men information om 2020 kommer inom kort. LÄS MER HÄR.

Digitaliserings- och internationaliseringscheckarna finansieras av Tillväxtverket och administreras i Skåne av Region Skåne.

Automationscheckar: Inom den nationella satsningen Robotlyftet finns möjlighet att söka en automationscheck om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ditt företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Checkarna kan inte användas för direkta investeringar i robotar, men till kostnader för extern kompetens för att få hjälp att förbereda och utveckla ert arbete mot ökad automation.

Automationscheckarna finansieras av Tillväxtverket. LÄS MER HÄR

KONTAKT på IUC Syd: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se