construction1.jpg

Smart Energi Skåne, summering

Summering av energikartläggningar och energibesparing

Under 2015-2018 driver IUC Syd projektet Smart Energi Skåne, med finansiellt stöd från EU, Regionala strukturfonden och Region Skåne. Projektet riktar sig till företag i Skåne, som använder mycket energi i produktionen och som har ett intresse av att reducera sin energianvändning.

Deltagande företag får stöd med allt från energikartläggning, till att sätta mål för effektiviseringsarbetet och ta fram planer för att genomföra konkreta effektiviseringar och för att, exempelvis, reducera användning av fossila bränslen.

Under 2017 har vi genomfört uppföljande samtal med företagen. Totalt har 9 SME och 10 stora företag deltagit i projektet.

Den totala energianvändningen hos våra SME uppgår till 26.500 MWh och besparingspotentialen som resulterat efter energikartläggningar uppgår till 6.000 MWh, vilket utgör närmare 25% besparingspotential.

Hos de stora företagen uppgår totala energianvändningen till 98.000 MWh och besparingspotentialen uppgår till 5.500 MWh, vilket är ca 5%.

Sammantaget för företagen i projektet uppgår energianvändningen till 125.000 MWh och besparingspotentialen uppgår till 11.500, vilket är närmare 10%.

Se en sammanställning av utvärderande intervjuer med företagen här