blue-abstract-glass-balls.jpg

Smart Energi - nätverksträff hos TePe i Malmö

Nätverksträffarna i Smart energi ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte. På träffen ute på TePes anläggning i Malmö fick vi en bild av företagets insatser,  utmaningar och energieffektiviseringar.

 

Thomas Sjöström, Facility Manager på Tepe (bild ovan), beskrev bland annat hur man med hjälp av kompressorer och värmepumpar kan föra över värme från lokaler med värmeöverskott, till lokaler som behöver mer värme. En investering i en kylmaskin med koldioxid som kylmedium reducerar utsläpp och minskar kraftigt energiförbrukningen. TePe satsar också på solenergi. Man har installerat en solpanelanläggning på taket till en av sina fabriksbyggnader. Anläggningen gör det möjligt att använda den energi som produceras på plats direkt i tillverkningen.

 

Paul Jönsson och Anna Jarbe från Setrab i Malmö (bild ovan) deltog också på nätverksträffen. "Vi har gjort en energikartläggning och vi arbetar nu med att få ner elförbrukningen genom att successivt investera i mer energisnål utrustning. Tekniken går framåt och det finns olika alternativ. Vi måste naturligtvis titta på återbetalningstid och annat men riktningen mot energieffektivisering är klar. Vi är ett ganska litet företag och alla är medvetna om vikten av energifrågorna". 

Vill du veta mer om projektet Smart Energi och andra aktiviteter kring energieffektivisering? Kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411.